Voorwaarden en disclaimer

Voorwaarden

Bekijk de algemene voorwaarden (pdf)

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, 't Stokertje Kachelparadijs B.V., met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@ambachtentuin.nl of per post: 't Stokertje Kachelparadijs B.V. Dorpsstraat 12, 9441PD Orvelte. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 0593-322417. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 - Producten

Op de site Orveltelive.nl verkopen wij de “Weekend Voordeelkaart” waarmee bezoekers recht hebben op gratis toegang tot een deel van de attracties in museumdorp Orvelte.

Artikel 2 - Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U kunt in onze webshop betalen met iDeal. Er worden geen verzendkosten over de bestelling van uw ticktets gerekend.

Artikel 3 - Leveringen

Na de bestelling en betaling van tickets op onze website ontvangt u uw bestelling digitaal als bijlage op het door u opgegeven E-mailadres. In de regel ontvangt u deze e-mail vrijwel direct. Mocht u echter na 60 minuten nog geen bevestiging hebben ontvangen dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via e-mail: info@ambachtentuin.nl of per telefoon: 0593-322417.

Artikel 4 - Retour

Na ontvangst van de bestelde Tickets dienen deze door de Afnemer te worden gecontroleerd. Indien sprake zou zijn van een foutieve levering, bijvoorbeeld in het geval van foutief gegenereerde/geprinte kaarten ontvangt de Afnemer op eerste schriftelijke verzoek en zonder bijkomende kosten een nieuwe levering, de reeds geleverde kaarten zijn in dat geval niet meer geldig. Een dergelijk verzoek dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant binnen 14 dagen na bestelling ‘t Stokertje Kachelparadijs B.V. (info@ambachtentuin.nl) niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan ‘t Stokertje Kachelparadijs B.V. besluiten de Tickets/Arrangementen/Producten niet om te ruilen

Artikel 5 - Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto's, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 6 - Klachten

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@ambachtentuin.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen vijf dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen drie dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 7 - Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Noord-Nederland bevoegd.

Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
◦de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
◦ de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
◦ gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
◦ u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
◦ de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
◦ schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

’t Stokertje, Dorpsstraat 12, 9441PD, Orvelte - BTW NL8143.00.844-B01 - KvK Meppel 04058826 - Voorwaarden